Skip to content

Wetenschappelijk Onderzoek en Ontwikkeling van wijkvoorlichting, interventies, bijscholing

Stichting Emovere werkt samen met een mooi consortium van 9 partijen aan een wetenschappelijk onderzoeksproject dat wordt gesubsidieerd door ZonMw/Health Holland vanuit het programma “Citizen Science voor Gezondheid en Zorg”. Het project loopt van 1 juni 2022 tot 1 juni 2024.

Doel en onderdelen van het project

In dit onderzoeksproject werken we verder aan het creëren van bewustwording over onze bredere benadering van onbegrepen lichamelijke (pijn)klachten (SOLK/ALK) en het realiseren van interventies. Dit met als doel burgers en professionals meer (handelings)perspectief te bieden voor herstel en preventie. In deze visie en aanpak zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden en staat de oorzakelijke rol van verdrongen emoties centraal.

Activiteiten richten zich o.a. op

  • Wijkgerichte bewustwordings-activiteiten met als basis het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en van Stichting Emovere
  • Een bijscholing voor (zorg)professionals
  • (Door)ontwikkeling en implementatie van een eHealth programma en een groepsinterventie met individuele elementen
  • Wetenschappelijk onderzoek, o.a. in het kader van population health management, naar mogelijkheden om patiëntkenmerken te relateren aan type interventies en behandeluitkomsten

Het project wordt geleid door ervaringsdeskundigen van Stichting Emovere.
Dit in gelijkwaardige samenwerking met onderzoekers, SOLK-patiënten, hun naasten, (zorg)professionals, zorgverzekeraars, ondernemers en lokale partijen. Een van de onderzoekers is bovendien voornemens op dit project/onderzoek te promoveren.

Meer informatie over het consortium

Andere betrokkenen zijn bijvoorbeeld

Back To Top