Skip to content

Regionaal Verbindingsinitiatief

Regionaal verbindingsinitiatief

Het Regionaal Verbindingsinitiatief is ontstaan naar aanleiding van behoeften uit diverse hoeken van Nederland (en België) aan lokale onderlinge ontmoeting en verbinding: “Wie zit er bij mij in de buurt die dit gedachtegoed kent en ondersteunt?

Dit met onderliggende vragen als:

 • met wie kan ik een keer contact opnemen om te sparren?
 • met welke ervaringsdeskundige(n) of professional(s) kan ik samen optrekken om het gedachtegoed verder te verspreiden in mijn buurt
 • naar wie kan ik eventueel doorverwijzen?

Na een oproep stroomden in korte tijd honderden reacties toe en zijn in het najaar van 2022 20 regio’s gevormd waarin vrienden elkaar kunnen leren kennen en gemakkelijk kunnen “vinden”. Daarnaast meldden zich 30 vrienden die aangaven de rol van coördinator in een bepaalde regio op zich te willen nemen.

Doelstellingen

Het Regionale Verbindingsinitiatief draagt bij aan een vaak gestelde vraag en behoefte aan mogelijkheden voor meer lokaal contact, overleg, leren, inspireren en samenwerken. En tevens om met elkaar, ook regionaal/lokaal, steeds meer impact te hebben en het gedachtegoed over heel Nederland verder te kunnen verspreiden.
Het uitgangspunt van het bestuur is dat behoeften en daarmee ook de activiteiten per regio kunnen verschillen. Er wordt gezocht naar een middenweg tussen lokaal laten ontstaan/doen waar de energie zit en ervoor zorgdragen dat wat er plaatsvindt past bij het gedachtegoed, de kwaliteit, professionaliteit en pijlers van Stichting Emovere.

De drie pijlers van alle activiteiten die Stichting Emovere ontplooit zijn:
• Bewustwording creëren over het onlosmakelijke verband tussen lichaam en geest, en de essentiële rol van voelen en (onbewust) verdrongen emoties bij gezondheid/klachten.
• Kennis en ervaring delen, voorlichting geven, van elkaar leren en inspireren.
• Samen de beweging vormgeven en draagvlak creëren voor holistisch kijken en handelen en ‘gevoel doet ertoe’ integreren in gezondheidszorg en maatschappij.

Hoe sluit je aan?

Wil jij je ook actief inzetten voor activiteiten en contact krijgen met andere vrienden van Stichting Emovere in jouw eigen regio?
Meld je dan aan op de pagina “Word vriend”. Door middel van het invullen van je postcode en woon/werkplaats geef je aan andere Emovere vrienden te willen ontmoeten in jouw regio. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt je aanmelding doorgegeven aan de desbetreffende regio coördinator.
Ben je al vriend van Stichting Emovere? Mail dan je postcode en woonplaats aan info@stichtingemovere.nl

Wat kun je verwachten?

Op Regio bijeenkomsten leren ervaringsdeskundigen en professionals van Emovere elkaar kennen in hun buurt. Zij delen bijvoorbeeld kennis en ervaringen met elkaar, bespreken casussen, helpen elkaar bij waar men tegenaan loopt in de praktijk, leren van ervaringsdeskundigen over wat hen heeft geholpen, delen tips voor aankomende passende lezingen, webinars, boeken of filmpjes, of werken samen aan de verspreiding van ervaringsverhalen en het Emovere gedachtegoed op wijk of buurtcentra bijeenkomsten, in netwerken of bij bibliotheken, fysio’s of huisartspraktijken.

Welke regio’s zijn er?

 1. Amersfoort / Flevoland
 2. Amsterdam
 3. Arnhem / Veluwe oost
 4. België
 5. Breda / Tilburg
 6. Den Bosch
 7. Den Haag
 8. Drenthe
 9. Eindhoven
 10. Friesland
 11. Gooi
 12. Groningen
 13. Limburg
 14. Noord-Holland
 15. Twente
 16. Utrecht / Utrecht zuid
 17. Zeeland
 18. Zuid-Holland noord
 19. Zuid-Holland zuid
 20. Zwolle

Nieuws uit de Regio: Zwolle-Deventer

In de regio Zwolle – Deventer hebben we een leuke groep mensen met gezellige bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden laagdrempelig en verschillend ingevuld met verhalen van professionals en/of ervaringsdeskundigen. Iedereen in de groep mag ideeën inbrengen voor ons samenzijn. Hierbij willen we elkaar inspireren door kennis en ervaringen te delen. Ook wordt er (landelijk) nieuws vanuit Stichting Emovere gedeeld. De laatste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in Deventer in de praktijkruimte van één van onze deelnemers. Mede door de Theater boekentour voorstelling “Gevoel doet ertoe” is onze groep aan het groeien en hopen we veel nieuwe ‘vrienden’ te verwelkomen dit jaar.

Nieuws uit de Regio: Midden-Brabant / Zeeland / België

Onze groep bestaat uit ruim 30 mensen. We komen ongeveer 1 x per 2 maanden bij elkaar in een online bijeenkomst. Meestal zijn er dan zo’n 10 deelnemers. De groep bestaat uit zowel behandelaars als ervaringsdeskundigen. Recent is er een aparte groep in Zeeland opgestart. We zoeken naar een vorm hoe we het gedachtegoed van Stichting Emovere in de regio kunnen verspreiden.

We waren dan ook blij dat de Emovere Theater Boekentour onze regio aandeed. Op 21 juni 2023 vond deze plaats in Tiliander Cultuurcentrum te Oisterwijk. Er waren ruim 80 mensen. Dit was ook een mooi moment om elkaar weer live te treffen en wat beter te leren kennen. En natuurlijk om weer meer mensen in contact te brengen met Stichting Emovere. We werken aan een gezamenlijk document waarin elke behandelaar op één A-4 over zijn praktijk vertelt, zodat we beter weten wat ieders specialiteit is en eventueel kunnen verwijzen. De eerste samenwerkingen zijn ook al tot stand gekomen. En een van de ervaringsdeskundigen heeft haar eigen podcast.

Nieuws uit de Regio: Den Haag

Op 16 november 2022 was de eerste bijeenkomst van Stichting Emovere in de regio Den Haag een feit met 12 deelnemers. We zijn gestart met de vraag wat iedereen verbindt met Stichting Emovere en vervolgens hebben we de uitkomsten van de enquête besproken die we van tevoren hadden gestuurd, met vragen zoals: ben je ervaringsdeskundige, professional, beleidsmaker of overig, wat brengt je naar de regio bijeenkomst en wat verwacht je, welke inbreng heb jij te geven, en hoe vaak, waar en wanneer zou je willen komen? Daarna hebben wij gezamenlijk doelen voor de toekomst bepaald en ieders mogelijke tijdsbesteding besproken. Al met al een vruchtbare bijeenkomst en een mooie start voor een vervolg!

Nieuws uit de Regio: Amersfoort

De regiogroep Amersfoort komt alweer voor de vierde keer bij elkaar en is inmiddels gegroeid naar 24 vrienden. Vanwege de grote groep zullen we niet zo snel tegelijkertijd samen komen. Daarom is er online een regionale nieuwsbrief ontstaan, zodat iedereen op de hoogte kan blijven. Daarin staat een terugkoppeling van bijeenkomsten, stellen vrienden zich online voor en hebben we een rubriek waar iedereen tips en activiteiten uit de regio kan insturen. Kennismaken is dit eerste jaar de belangrijkste pijler in onze ontmoetingen. Iedere bijeenkomst is er de ruimte om verder kennis te maken met iemands ervaring of expertise. Zo heeft tijdens een ontmoeting een ervaringsdeskundige zijn herstelverhaal gedeeld en heeft tijdens een andere ontmoeting een professional via een tekenopdracht wat van haar werk laten ervaren.

Onder een deel van de groep leeft ook de behoefte om elkaar te vinden voor overleg en samenwerking. We zijn nog zoekende hoe we dit willen vormgeven. Een eerste stap is gezet door een contactlijst op te stellen. Ook is het een onderwerp van gesprek hoe we het gedachtegoed van Stichting Emovere in onze regio kunnen verspreiden. De documentaire van Michelle Kraaij is bijvoorbeeld een keer vertoond met een prachtig nagesprek.

Nieuws uit de Regio: Twente

In het najaar van 2022 zijn we gestart met 2 online bijeenkomsten en onlangs is de 3e fysieke bijeenkomst geweest. We maken gebruik van een geweldige locatie in Borne van een van de vrienden uit de regio. Onze groep bestaat uit zorgprofessionals en/of ervaringsdeskundigen met werkzaamheden in verschillende disciplines en de diversiteit maakt het extra leuk.

Omdat er elke keer nieuwe mensen bij komen, is er de laatste keer voor gekozen om een interactieve kennismaking te houden. In 3 groepjes gingen we uiteen. Aan de hand van op papier gezette vragen konden we aan elkaar vragen stellen om nog meer inzicht te krijgen wie iedereen is, wat ze doen als professional en waar ze in de regio werkzaam zijn. Maar vooral ook om zich opener op te stellen door op de diepere vragen in te gaan. Er ontstonden fantastische gesprekken en ook de nieuwe mensen voelden gelijk dat ze er volledig bij hoorden.

In deze bijeenkomsten worden ook altijd de nuttige info en nieuwtjes vanuit Stichting Emovere gedeeld. Ook worden er voorstellen gedaan om eventueel samen dingen te ondernemen zoals samen naar de boekentoer in Dalfsen, de theatervoorstelling van Richard de Leth of de voorstelling van Bram Bakker te gaan. Allemaal voorstellingen die raakvlakken hebben met Stichting Emovere.

Verder zijn we gestart met het geven van korte presentaties of workshops voor elkaar tijdens de regio bijeenkomsten. Zo zien we nog beter wat eenieder doet, en is het ook gemakkelijker om elkaar te benaderen of mensen aan elkaar door te verwijzen. Er zijn zelfs al mensen bij elkaar een sessie gaan volgen om te begrijpen en te ervaren wat een ander doet. We blijven elkaar stimuleren om het gedachtengoed van Stichting Emovere te verspreiden in ieders eigen netwerken.

Nieuws uit de Regio: Utrecht

Regiobijeenkomst regio Utrecht

Regio bijeenkomst van regio Utrecht op 3 oktober 2023 in een buurtcentrum in Leidsche Rijn.

Back To Top