Skip to content

Privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Emovere. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe lang ze bewaard worden en met welk doel.

Contactgegevens

Stichting Emovere, statutair gevestigd op Kapelweg 10, 2587 BM Den Haag.
Websites: https://www.stichtingemovere.nl en https://www.depijnvoorbij.nl
E-mail: info@stichtingemovere.nl
KvK: 77281772

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Stichting Emovere verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres: indien je ons mailt, je inschrijft voor de nieuwsbrief, één van de contact formulieren op de websites invult, of de formulieren waarbij je aangeeft actief betrokken te willen worden of het manifest ondersteunt als vriend
 • Beroep: indien je het formulier invult op de website ter ondersteuning van ons manifest (“Word vriend”), of aangeeft dat je actief betrokken wilt worden bij Stichting Emovere
 • Telefoonnummer: indien je dit in het contact formulier invult op de website, of in het formulier waarin aangeeft dat je actief betrokken wilt worden bij Stichting Emovere, zodat er contact met je opgenomen kan worden
 • Ervaringsdeskundigheid: indien je dit in het formulier aanvinkt op de website ter ondersteuning van ons manifest. Wanneer je hierbij tevens toestemming geeft aan Stichting Emovere (middels aanvinken van een tweede hokje) om “ervaringsdeskundige” achter je naam en beroep op de Vriendenlijst te vermelden, zal dit worden getoond op de website
 • Postcode, woon- of werkplaats: wanneer je deze invult in het formulier ter ondersteuning van ons manifest omdat je betrokken wilt worden bij activiteiten/contacten met andere vrienden van Stichting Emovere in jouw regio. Hiermee geef je ons tevens toestemming om alle vermelde gegevens uit dit formulier, inclusief postcode en woonplaats, te delen met de regionale coördinatoren van de stichting ten behoeve van het uitnodigen voor activiteiten in jouw regio.
 • Overige persoonsgegevens: indien je die actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch contact, het doen van een donatie of één van contact formulieren op de websites
 • Bankrekeningnummer: indien je een donatie overmaakt op de bankrekening van Stichting Emovere

Doel van verwerking persoonsgegevens

Stichting Emovere verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Beantwoorden van vragen gesteld via e-mail, een contactformulier of telefoon
 • Verwerken van informatie ingestuurd via een contact formulier
 • Verzenden van nieuwsbrieven en berichten vanuit Stichting Emovere
 • Contact opnemen naar aanleiding van ontvangst van het formulier waarin je aangeeft dat je actief betrokken wilt worden bij Stichting Emovere
 • Afhandelen van donaties aan Stichting Emovere
 • Op de hoogte brengen van activiteiten en mogelijkheden voor het leggen van contacten met andere Vrienden van Stichting Emovere in jouw regio
 • Zichtbaar maken dat het gedachtegoed zoals beschreven op onze websites door vele mensen wordt gesteund – zowel door (zorg)professionals als (ex-)patiënten ofwel ervaringsdeskundigen. Hiertoe worden voornaam, achternaam, beroep en eventuele ervaringsdeskundigheid getoond op de openbare Vriendenlijst op de website https://www.stichtingemovere.nl, indien je hiervoor toestemming geeft door het invullen van het formulier ter ondersteuning van het manifest op dezelfde website

Bewaartermijn persoonsgegevens

Indien je persoonsgegevens bij ons zijn opgeslagen en er is geen actieve relatie meer tussen jou en Stichting Emovere dan zullen je gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is of wettelijk vereist. Als er geen actieve relatie meer is en alle zaken zijn afgewikkeld, worden je gegevens uiterlijk zeven jaar bewaard. Als je een verzoek hebt gedaan om je gegevens eerder te laten verwijderen en er zijn geen wettelijke of andere verplichtingen om je gegevens te bewaren, zullen je gegevens op jouw verzoek eerder verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Emovere verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

De lijst van Vrienden van Stichting Emovere is wel openbaar en te vinden op https://www.stichtingemovere.nl/vriendenlijst. Als je het manifest op onze website ondersteunt door het formulier daartoe in te vullen, geef je toestemming om je voornaam, achternaam, beroep en eventuele ervaringsdeskundigheid op de Vriendenlijst te publiceren. Je bent verder tot niets verplicht. Het is ons voornemen om enkele malen per jaar een nieuwsbrief te sturen aan Vrienden, af en toe een korte nieuws flash  en uitnodigingen voor een Vriendenbijeenkomst of andere initiatieven / activiteiten van Stichting Emovere. Je bent uiteraard vrij om hierop wel of niet in te gaan, en je kunt je te allen tijde afmelden als Vriend of voor de nieuwsbrief / berichten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Emovere neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Stichting Emovere gebruikt het computerprogramma MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Voor het privacy beleid van MailChimp ga naar https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De cookies die gebruikt worden zijn bedoeld voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Door middel van analytische cookies wordt inzicht verkregen in het gebruik van de website. Met deze data kan deze website geoptimaliseerd worden, waardoor de gebruikerservaring verbeterd kan worden. Indien je geen cookies accepteert krijg je dezelfde informatie te zien op de website.

Google Analytics

Stichting Emovere gebruikt Google Analytics om bij te houden en rapportages te genereren over hoe bezoekers deze website gebruiken. Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Emovere heeft hier geen invloed op. Zij heeft aan Google geen toestemming verleend om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

MailChimp

Stichting Emovere maakt gebruik van MailChimp voor haar nieuwsbrieven. Het privacy beleid van MailChimp voor wat betreft cookies of vergelijkbare technieken vind je op https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy.

Websites en cookies van derden

Op verschillende plekken maakt deze website gebruik van content van andere partijen. Bijvoorbeeld door video’s vanuit YouTube te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kun je via een link naar een andere website worden verwezen.

Ons cookie- en privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Stichting Emovere kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Zij raadt je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Emovere en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Stichting Emovere over jou beschikt in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@stichtingemovere.nl. Om misbruik te voorkomen kan je gevraagd worden om je adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Emovere reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Stichting Emovere wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Emovere neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingemovere.nl.

Wijzigingen in dit privacy beleid

Stichting Emovere behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Geadviseerd wordt om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 14-09-2022.

Back To Top