Skip to content

Tijd voor een goed gesprek

Manifest van de vrienden van Stichting Emovere

Het paradigma van de scheiding van lichaam en geest van René Descartes (1596-1650) heeft nog steeds een enorme invloed op onze gezondheidszorg. Zijn filosofie opende de weg naar de tweedeling van de moderne geneeskunde. In deze tweedeling ligt het accent op de technische benadering van de mens. Deze tweedeling oefent zijn invloed uit in meerdere systemen van de gezondheidszorg. Of er is een lichamelijke aandoening, die behandeld wordt door een ingreep, pil, infuus of iets dergelijks en wordt bekostigd uit de ziektekostenverzekering. Of er is een geestelijke aandoening, een DSM-diagnose, die behandeld wordt in de GGZ met een andere bekostigingsstructuur. Afhankelijk van de ernst van de aandoening vindt de behandeling plaats in de eerste tot en met de derdelijns zorg. Bij beide wegen ligt de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de dokter of de hulpverlener. De patiënt krijgt veelal weinig tijd of mogelijkheden voor eigen inbreng. Terwijl juist door aandachtig te luisteren naar het verhaal van de patiënt waardevolle aanwijzingen voor het oplossen van klachten gevonden kunnen worden.

Het niemandsland

Wil je als patiënt in de medische wereld een goed gesprek met je arts voeren over bijvoorbeeld je pijnklachten en het effect dat deze op je leven hebben, dan is daar vaak geen tijd en geld voor. De maatschappelijk werker, de gespecialiseerde verpleegkundige of de pijnpoli kunnen je hierin soms ondersteunen, maar verder dan dit komt het meestal niet. Vindt de specialist geen medische oorzaak voor je klachten, dan is de kans groot dat je in een soort niemandsland terechtkomt: ergens tussen lichaam en geest. Dokters die het aan willen gaan, praten soms over SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), maar een duidelijke en helpende aanpak is er nog niet.

Ondertussen is SOLK een belangrijk onderdeel van alle patiëntencontacten. Volgens onderzoek gaat ca. 40% van alle consulten in de eerste en tweede lijn over SOLK. De kosten zijn tot twee keer zo hoog als bij verklaarde aandoeningen en de kwaliteit van leven tot twee keer zo laag.

Aandacht voor emotie

Stichting Emovere zet zich in voor mensen met medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Het is tijd voor een integrale benadering van lichaam en geest. Hierbij spelen emotionele factoren een belangrijke rol. Artsen hebben vaak moeite deze expliciet te benoemen. Toch is het essentieel hier recht aan te doen. Emoties die zich (onbewust) vastgezet hebben in het lichaam zijn bij een groot aantal SOLK-patiënten de belangrijkste oorzaak van hun klachten. De oplossing kan gevonden worden in het zich bewust worden hiervan en het leren voelen en verwerken van deze emoties. Wetenschappelijk onderzoek geeft aanwijzingen dat psychologische factoren SOLK kunnen veroorzaken. De precieze werking van dit mechanisme laat zich niet in stofjes en scans meten. Maar dat dit verband tussen lichaam en geest er is, is onmiskenbaar. Denk bijvoorbeeld aan hoofdpijn van de stress, hartkloppingen van angst, buikpijn van de ‘zenuwen’.

Tijd voor verandering

Het is tijd dat veel meer dokters en hulpverleners hiervoor openstaan. Het is tijd patiënten hierin te gaan begeleiden en verder onderzoek in gang te zetten.

Stichting Emovere is opgericht door professionals en ex-patiënten die hersteld zijn van SOLK. Zij wil een brede visie op gezondheid en welzijn uitdragen met specifieke aandacht voor de bewustwording en behandeling van de psychologische oorzaak van SOLK. Van “leren leven met”, naar herstel én preventie. Stichting Emovere zoekt vrienden, die deze doelstelling steunen.

Kunnen we na vier eeuwen de scheiding van lichaam en geest eindelijk loslaten?

Kun je je vinden in dit gedachtegoed en wil je gratis en vrijblijvend vriend worden van Stichting Emovere?

Klik dan hier

Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe sneller een verandering mogelijk is!

Back To Top