skip to Main Content

Long covid pilot

Door vrienden van Stichting Emovere werd gesignaleerd dat er tussen Long Covid klachten en SOLK diverse overeenkomsten lijken te bestaan. De vraag ontstond of de zienswijze zoals Stichting Emovere deze uitdraagt ook voor mensen met Long Covid klachten van belang zou kunnen zijn. De eerste resultaten lijken hoopvol; diverse behandelaars melden dat zij bij mensen met Long Covid goede resultaten behalen.

We realiseren ons dat er omtrent Covid nog veel onbekend is en dat er meer onderzoek moet worden gedaan. Om meer informatie te verzamelen start Stichting Emovere deze pilot.

Via een oriënterend onderzoek zal in kaart worden gebracht of en zo ja op welke wijze de begeleiding conform de zienswijze zoals Stichting Emovere die uitdraagt, bijdraagt aan herstel. Over de resultaten van de pilot en verzamelde casuïstiek zal een artikel worden geschreven.

Deelname

Mensen kunnen aan deze pilot deelnemen als zij een bewezen Covid infectie doormaakten en er sprake is van aanhoudende klachten.

Mensen kunnen helaas niet meedoen indien er sprake is van

  • Het ontbreken van een positieve PCR test
  • Opname op de IC
  • Acute psychiatrische of lichamelijke ziekte (chronische lichamelijke aandoeningen zijn geen contra indicatie)
  • Psychiatrische voorgeschiedenis, verstandelijk beperkten
  • Taalbarrière. Indien iemand de Nederlandse taal niet machtig is, is instroom alleen mogelijk als patiënt en behandelaar beiden de andere, niet Nederlandse taal, voldoende machtig zijn.

Opgave

Heb je belangstelling om mee te doen aan deze pilot en voldoe je aan de criteria?
Vul dan het onderstaande formulier in. Deze pilot is gesloten, dus aanmelding momenteel niet mogelijk.
Deelname is alleen mogelijk indien er nog begeleidingsruimte is binnen de pilot en er een match is met één van de betrokken behandelaars die aan de pilot meewerken.

Werving en selectie van deelnemers

Werving zal plaatsvinden via social media. Bij de werving en koppeling van deelnemer en begeleider zal rekening gehouden worden met het aspect van afstand indien begeleiding niet (of bij voorkeur niet) online kan plaatsvinden, en het feit dat enkele begeleiders specifieke groepen behandelen, kinderen bijvoorbeeld of alleen vrouwen. De uiteindelijke selectie ligt bij de betreffende begeleider/therapeut.

Begeleiders/behandelaars

Diverse vrienden van Stichting Emovere die behandelaar/therapeut zijn, hebben aangegeven aan deze pilot te willen meewerken. Zij zullen elk op eigen wijze begeleiding bieden, dit passend bij de zienswijze zoals Stichting Emovere die uitdraagt.

Om de informatie op een soortgelijke wijze te kunnen verzamelen, is er een vragenlijst samengesteld die voor, direct na de behandeling, en ook een half jaar na de behandeling zal worden afgenomen.

Termijn

De pilot loopt van 1 december tot 15 april 2022. 

Deelname formulier

Wil je deelnemen aan de Long Covid pilot? Vul dan het onderstaande formulier in. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Deze pilot is gesloten, dus aanmelding momenteel niet mogelijk.

Back To Top