Skip to content

Long covid pilot

Door vrienden van Stichting Emovere werd gesignaleerd dat er tussen Long Covid klachten en SOLK diverse overeenkomsten lijken te bestaan. De vraag ontstond of de zienswijze zoals Stichting Emovere deze uitdraagt ook voor mensen met Long Covid klachten van belang zou kunnen zijn.

We realiseren ons dat er omtrent Covid nog veel onbekend is en dat er meer onderzoek moet worden gedaan. Om meer informatie te verzamelen, startte Stichting Emovere in 2022 een pilot.

Binnen de pilot waren een 15-tal behandelaars/begeleiders bereid om kosteloos behandeling / begeleiding aan te bieden aan mensen met Long Covid klachten. Belangstellenden werden geworven via social media en konden zich opgeven. Het ging om mensen waarbij de klachten langer dan 3 maanden bestonden en mensen waarbij een positieve PCR test was vastgesteld.

Uiteraard waren er ook een aantal exclusie criteria; opname op de IC bijvoorbeeld en een acute psychiatrische of lichamelijke ziekte (chronische lichamelijke aandoeningen waren geen contra indicatie). Een psychiatrische voorgeschiedenis, verstandelijk beperkten en een taalbarrière. Wat betreft dit laatste was instroom alleen mogelijk als patiënt en behandelaar beiden de andere, niet-Nederlandse taal, voldoende machtig waren.

Naast bovengenoemde pilot is er gedurende deze periode ook casuïstiek verzameld van Long Covid patiënten die door vrienden van Stichting Emovere werden begeleid.

Hoewel de instroom gering was, lijken de resultaten veelbelovend. Er zijn gesprekken met een onderzoeker om hierover een (internationaal) wetenschappelijk artikel te schrijven.

Nieuw: Long Covid Vragenuurtje 

Naast bovengenoemde, bereiken ons meer en meer verhalen van herstelde Long Covid patiënten. Stichting Emovere wil deze verhalen delen en daarnaast mensen met klachten of professionals die hen begeleiden, gelegenheid geven hun vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen en/of professionals. Daarom start Stichting Emovere een Long Covid Vragenuurtje via Zoom.

Kijk hier voor de data voor de online Long Covid Vragenuurtjes.

Opgeven om mee te doen is mogelijk door een mail te sturen aan LongCovidVragen@StichtingEmovere.nl. Daarna krijg je een zoom link toegestuurd.

Mocht u mensen kennen met Long Covid klachten of professionals willen attenderen op dit vragenuurtje, heel graag!

Back To Top