skip to Main Content

In de pers

Artsen: maak zorg fors eenvoudiger

NRC 10 juni 2020

In de krant een artikel met een manifest van een groep artsen over drie punten: de zorg wordt beter met minder marktwerking, minder onnodige zorg en minder bureaucratie.

Om aan te haken op punt 2: vanuit Stichting Emovere weten we dat veel onnodige zorg wordt verleend aan mensen met SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Onnodige onderzoeken en therapieën worden gegeven, omdat we te weinig kijken naar mogelijke psychologische oorzaken van dit soort klachten. Wanneer we vanaf het eerste consult (onbewuste) emoties en beperkende overtuigingen meenemen in de aanpak, zal dat enorme besparingen opleveren, en zullen patiënten beter geholpen kunnen worden.

Alleen samen komen we hier ook mentaal doorheen

VOLKSKRANT 15 mei 2020

In een recent essay stelt de Denktank Mentale Vooruitgang dat nu de eerste corona-golf enigszins onder controle lijkt, het van belang is dat ook onze mentale gezondheid de aandacht krijgt die ze verdient. En dat daarvoor een brede beweging van denkers en doeners nodig is.

Stichting Emovere wil een beweging op gang brengen om een verandering te bewerkstelligen van de maatschappelijke visie op gezondheid, vitaliteit en welzijn, waarbij meer recht wordt gedaan aan het (h)erkennen en omgaan met emoties. In een noodsituatie gaat het om behoud van het leven. Maar als een situatie minder acuut wordt is ons psychologische, mentale en emotionele welzijn van groot belang voor onze gezondheid. We moeten ons dan niet alleen medisch beschermen, maar juist emotioneel goed verzorgen. Welzijn vraagt een brede aanpak.

Keukenstoel en laptop: meer RSI-klachten door thuiswerken

RTL NIEUWS, 28 mei 2020

Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat fysiotherapeuten recent een aanzienlijke toename zien van het aantal patiënten met klachten aan armen, nek of schouders, ook wel kans-klachten genoemd, of RSI. In dit artikel is aandacht voor de werkplek, met veel thuiswerken door corona, maar ook voor stress als oorzaak.

Stichting Emovere wil meer aandacht vragen voor dit laatste punt. Onze innerlijke houding kan meer klachten veroorzaken dan onze lichamelijke houding. Vroeger bestond RSI niet, terwijl we hard moesten typen op mechanische typemachines en we werkten zonder aangepaste stoelen. Corona, thuiswerken en de veranderde levensomstandigheden leveren momenteel veel stress en zorgen op voor mensen. Ook kunnen (onbewuste) emoties getriggerd worden vanuit het verleden, waardoor lichamelijke klachten kunnen ontstaan die langdurig aanhouden. Op deze website kun je meer lezen over een andere visie op, en mogelijke oorzaak en aanpak van dit soort onbegrepen aanhoudende lichamelijke klachten.

Back To Top