skip to Main Content

FINANCIEEL BIJDRAGEN

Stichting Emovere heeft een grote maatschappelijke missie, zonder winstoogmerk. Naast (vrijwillige) mankracht is er ook financiering nodig om lopende kosten te dekken en nieuwe activiteiten en projecten te kunnen realiseren.

Alle kleine beetjes helpen!
Structurele financiering realiseren is tot op heden niet mogelijk gebleken. Daarom willen we je vragen een donatie te doen. Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom.

Wil jij het werk van Stichting Emovere financieel ondersteunen en een donatie doen? Je kunt deze gift overmaken op Regiobank rekeningnummer NL50 RBRB 0787 7080 03 ten name van Stichting Emovere, of klik hieronder op het bedrag van je keuze om direct te doneren:

Ja, Ik help stichting emovere met een donatie

 

Dank voor je steun!

ANBI
Stichting Emovere is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat je gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie, kijk bij de Belastingdienst. Een ander voordeel is dat schenkingen en giften geheel kunnen worden ingezet voor de doelstellingen van de Stichting zonder hierover belasting te hoeven betalen.

Verantwoording
Met het ANBI kwaliteitszegel kun je er bovendien op vertrouwen dat de Stichting verantwoord met je gift zal omgaan. Stichting Emovere verplicht zich elk jaar een transparante jaarrekening op te maken waarin ook giften zullen worden vermeld. Deze vind je voor 1 juli op onze website.

Back To Top