Skip to content

Financieel bijdragen – Word donateur!

Stichting Emovere zet zich in om de vele mensen met onbegrepen aanhoudende (pijn)klachten meer perspectief te bieden op herstel. En impact te realiseren op gezondheidszorg en maatschappij.

Giften zijn belangrijk om onze activiteiten te continueren en uitbreiden
Stichting Emovere groeit, in aantallen vrienden en vrijwilligers, in bekendheid én in impact op vele mensen. De afgelopen jaren is er door een steeds groter aantal vrijwilligers enorm veel werk verzet. In onze Jaarverslagen kun je hier meer over lezen. Wij willen onze activiteiten graag continueren en uitbreiden. Uiteraard heeft dit financiële consequenties. Giften zijn belangrijk om activiteiten en plannen te continueren en verder vorm te geven.

Doe je ook mee?
We zijn blij met elk bedrag, hoe klein ook, eenmalig of structureel.

Ja, Ik help Stichting Emovere met een donatie 

Wat vragen en geven we aan je als je structureel donateur wordt?
• We zullen een aparte lijst bijhouden van donateurs, die los blijft staan van de vriendenlijst.
• We denken dat het goed is om een onderscheid te maken naar draagkracht, daarom richtinggevend:

    • Particulier donateur € 50 per jaar
    • ZZP of behandelaar € 100 per jaar
    • MKB/kleine organisatie € 250 per jaar

• Jaarlijks krijg je als donateur bericht van ons wat we hebben mogen doen van deze gaven.

Je kunt ook kiezen voor een eenmalige gift, of een andere bedrag overmaken op
Rabobank rekeningnummer NL67 RABO 0358 6214 29 ten name van Stichting Emovere.

Dank voor je steun!

ANBI
Stichting Emovere is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat je gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie, kijk hier bij de Belastingdienst.

Verantwoording
Met het ANBI kwaliteitszegel kun je er bovendien op vertrouwen dat de Stichting verantwoord met je gift zal omgaan. Stichting Emovere verplicht zich elk jaar een transparante jaarrekening op te maken waarin ook giften zullen worden vermeld. Deze vind je voor 1 juli van elk jaar op onze website.

Back To Top