skip to Main Content

Financieel bijdragen – Word donateur!

De tijd is rijp om ons gedachtegoed nog steviger op de kaart te zetten!
Stichting Emovere groeit. In aantallen vrienden & vrijwilligers, in bekendheid én in impact op vele mensen. We zien momentum ontstaan om ons als onafhankelijke en vrijblijvende stichting echt verder te promoten.

Stichting Emovere heeft een grote maatschappelijke missie, zonder winstoogmerk. Naast (vrijwillige) mankracht is er ook financiering nodig om lopende kosten te dekken en nieuwe activiteiten en projecten te kunnen realiseren. Daarom willen we je vragen donateur te worden.

Wat vragen en geven we aan je als je donateur wordt?
• We zullen een aparte lijst bijhouden van donateurs, die los blijft staan van de vriendenlijst.
• We hebben bedacht dat het goed is om een onderscheid te maken naar draagkracht, daarom richtinggevend:

    • Particulier donateur € 50 per jaar
    • ZZP of behandelaar € 100 per jaar
    • MKB/kleine organisatie € 250 per jaar

• Jaarlijks krijg je als donateur bericht van ons wat we hebben mogen doen van deze gaven.

Wil jij ook het werk van Stichting Emovere financieel ondersteunen en een donatie doen?

Ja, Ik help Stichting Emovere met een donatie 

Ben je nog geen vriend van Stichting Emovere? Meld je dan hier aan (zonder extra kosten of verplichtingen).

Je kunt ook kiezen voor een eenmalige gift, of een andere bedrag overmaken op
Regiobank rekeningnummer NL50 RBRB 0787 7080 03 ten name van Stichting Emovere.

Dank voor je steun!

ANBI
Stichting Emovere is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat je gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie, kijk bij de Belastingdienst.

Verantwoording
Met het ANBI kwaliteitszegel kun je er bovendien op vertrouwen dat de Stichting verantwoord met je gift zal omgaan. Stichting Emovere verplicht zich elk jaar een transparante jaarrekening op te maken waarin ook giften zullen worden vermeld. Deze vind je voor 1 juli op onze website.

Back To Top