Skip to content

ZonMw/Health-Holland subsidieert onderzoeksvoorstel van Stichting Emovere en partners

Na een proces van een jaar, zijn wij trots en blij met de toekenning van subsidie voor ons Citizen Science project! Samen met een mooi consortium van 9 partijen werken we verder aan het creëren van bewustwording over onze bredere benadering van onbegrepen lichamelijke pijn/klachten (SOLK/ALK) en het realiseren van interventies. In deze visie en aanpak zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden en is er specifieke aandacht voor de oorzakelijke rol van (onbewust) verdrongen emoties. Dit met als doel burgers en professionals meer (handelings)perspectief te bieden voor herstel en preventie.

Centraal in dit project staan de ontwikkeling van:

  • Wijkgerichte bewustwordings-activiteiten met als basis het gedachtegoed van Stichting Emovere en Positieve Gezondheid
  • Een bijscholing voor (zorg)professionals
  • Een eHealth programma en een groepsinterventie met individuele elementen
  • Wetenschappelijk onderzoek, o.a. in het kader van population health management, naar mogelijkheden om patiëntkenmerken te relateren aan type interventies en behandeluitkomsten

Het project loopt van 1 juni 2022 tot 1 juni 2024 en wordt geleid door ervaringsdeskundigen van Stichting Emovere. Dit in gelijkwaardige samenwerking met onderzoekers, SOLK-patiënten, hun naasten, (zorg)professionals, zorgverzekeraars, ondernemers en lokale partijen.

Een van de onderzoekers is bovendien voornemens op dit project/onderzoek te promoveren.

Wij kijken ernaar uit om hiermee van start te gaan!

Oproep:
Ben je een behandelaar die werkt volgens het gedachtegoed van Stichting Emovere en werk je in Den Haag? Wil je mogelijk een rol spelen in dit project? Mail dan naar marjonoomens@stichtingemovere.nl

Back To Top