Skip to content

Wordt donateur van Stichting Emovere

De tijd is rijp om ons gedachtegoed nog steviger op de kaart te zetten!

Stichting Emovere groeit. In aantallen vrienden & vrijwilligers, in bekendheid én in impact op vele mensen. We zien momentum ontstaan om ons als onafhankelijke en vrijblijvende stichting echt verder te promoten.

Daarom schrijven we jullie nu aan, om jezelf naast vriend ook aan te melden als donateur.

Wij creëren onze impact door:

 1. Het inzichtelijk maken van succesvolle herstelverhalen, het ontsluiten van kennis en van informatie over potentiële behandelmethoden (‘wegen naar Rome’) en behandelaren
 2. Het leggen van verbindingen tussen behandelaren onderling, en met ervaringsdeskundigen, om met en van elkaar te leren en gezamenlijk impact te maken
 3. Bewustzijn te vergroten over de Emovere-visie (dat lichaam en geest één zijn en de oorzakelijke rol van verdrongen emoties) en daarmee impact te maken op de gezondheidszorg
 4. Aandacht te vragen voor preventie o.a. in opvoeding, op school, werk, in de zorg en maatschappij, door middel van waarde geven aan gevoel/ emoties en het (h)erkennen en omgaan met signalen van het lichaam

De afgelopen jaren is er door een aantal vrijwilligers enórm veel werk verzet.
In het Jaarverslag over 2020 en 2021 (nieuw op de website!) kun je hier meer over lezen.

Wij willen alle goede activiteiten die gaande zijn graag continueren, en ook verder uitbreiden. Dit heeft financiële consequenties. Om duurzaam te blijven bestaan, hebben we meer inkomsten nodig. Concreet zien we op korte termijn een druk op vaste kosten zoals website en promotie werk & materiaal, maar ook op onze backoffice.

Wat vragen en geven we aan je als je donateur wordt?

 • Allereerst is deze vraag vrijblijvend. We zullen geen enkele vriend(in) verplichten om financieel bij te dragen.
 • We hebben bedacht dat het goed is om een onderscheid te maken naar draagkracht, daarom richtinggevend*:
 • Particulier donateur        €     50 per jaar
 • ZZP of behandelaar        €   100 per jaar
 • MKB/kleine organisatie  €   250 per jaar
 • We zullen een aparte lijst bijhouden van donateurs, die los blijft staan van de vriendenlijst.
 • Jaarlijks krijg je als donateur bericht van ons wat we hebben mogen doen van deze gaven.

Wellicht is het voor jou als vriend (nog) niet mogelijk om financieel bij te dragen. Dan hopen we dat je door andere acties, zoals vrijwilligerswerk, meedoen in een werkgroep, of aanbeveling en verspreiding van het gedachtegoed in jouw buurt/regio, ook meebouwt.

Want samen staan we sterk en kunnen we bijdragen aan een gezonde toekomst, voor velen!!

Klik hier om je aan te melden als donateur.

Heb je hierover vragen, wat we ons kunnen voorstellen, schroom niet om die ons te stellen.
Alvast bedankt voor je steun!

Warme groet,
Directie en Bestuur van Stichting Emovere,

Marjon Oomens, Roeline van Driel, Marten Klaver,
Nienke Feberwee, Petulia van Tiggelen, Camiel van Damme

*ANBI
Stichting Emovere is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat je gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie, kijk bij de Belastingdienst.

Back To Top