Skip to content

Werkboeken bij aanhoudende lichamelijke klachten

Aanhoudende lichamelijke klachten en op zoek naar een werkboek?

Er zijn verschillende werkboeken beschikbaar voor volwassenen en kinderen die kunnen helpen bij het oplossen van lichamelijke klachten die voortkomen uit stress of verdrongen emoties. Hieronder drie suggesties:

  • Emotie als Medicijn werkboek
    Dit Nederlandse werkboek voor volwassenen sluit aan bij de theorie uit het boek ‘Emotie als Medicijn’. In dit theorieboek wordt uitgelegd hoe onderdrukte emoties kunnen leiden tot aanhoudende lichamelijke pijn. Het werkboek helpt bij bewustwording van oorzakelijke emoties en het doorbreken van vicieuze cirkels van pijn. Boek en werkboek zijn gratis beschikbaar, en worden gefinancierd door donaties.
  • Mijn beschermende brein werkboek
    Een werkboek speciaal geschreven voor kinderen. Eerder schreven de auteurs het boek ‘Mijn beschermende brein’. Op een aangenaam laagdrempelige manier wordt hierin aan kinderen uitgelegd hoe hun brein pijn maakt om ze te beschermen. Doordat kinderen het werkboek zelf kunnen invullen wordt zo nog duidelijker wat er precies in hun brein aan de hand is.
  • Unlearn your pain
    Dr. Howard Schubiner is internist en directeur van het Mind Body Medicine Center in het ziekenhuis van Southfield in Michigan. Zijn boek en tevens werkboek ‘Unlearn Your Pain’ laat zien dat de onderliggende reden van veel chronische pijn is gelegen in veranderingen in de hersenen in plaats van in weefselschade. Dit boek bevat een praktisch programma van 28 dagen om het pijnproces om te keren.

Zie ook de boekenlijst op de website van ons kennisplatform De Pijn Voorbij.

Back To Top