Skip to content

Vorming van Werkgroepen Onderwijs en Bedrijfsleven

We zijn op zoek

Wanneer elke vriend van Stichting Emovere iets oppakt, aansluitend op zijn/haar interesses en kwaliteiten, kunnen we met elkaar bergen verzetten. Op dit moment zijn we concreet op zoek naar vrienden

  • met communicatie skills
  • die willen participeren in de Werkgroep Onderwijs
  • die willen participeren in de Werkgroep Bedrijfsleven

Communicatie skills
Om het gedachtegoed dat Stichting Emovere uitdraagt meer en zo effectief en efficiënt mogelijk voor het voetlicht te brengen, zijn we op zoek naar extra mankracht op het gebied van communicatie. Daarnaast willen we graag toewerken naar een communicatieplan met daarin ook als speerpunt om meer aan te haken op de actualiteit. Om dit te realiseren zoeken we mensen met communicatie skills, zowel op het vlak van strategische communicatie als op het vlak van de praktische uitvoering.

Heb jij deze skills en interesse en/of ken je iemand die de stichting op dit vlak zou willen helpen? Of wil je eerst nadere informatie voordat je je inzet overweegt? We horen het graag via info@stichtingemovere.nl.

Participatie in Werkgroep Onderwijs of in Werkgroep Bedrijfsleven
Vanuit Stichting Emovere zetten we ons allereerst in om herstel van mensen met SOLK te bevorderen en SOLK naar de toekomst toe te verminderen en bij voorkeur te voorkomen.
In bredere zin streeft de stichting naar integratie van het gevoelsaspect in de gehele gezondheidszorg, maar ook elders in de maatschappij. Meer hart en gevoel en minder hoofd en controle.

Om deze bredere doelstelling van de stichting meer vorm en inhoud te geven wil de stichting zich oriënteren op eventuele mogelijkheden om “meer hart en gevoel en minder hoofd en controle” in respectievelijk het onderwijs en in het bedrijfsleven, meer voor het voetlicht te brengen / te implementeren. Het idee is een werkgroep onderwijs en een werkgroep bedrijfsleven samen te stellen die zich hierover gaan buigen.

Heb je een achtergrond in onderwijs of het bedrijfsleven en wil je je inzetten op dit vlak? Of wil je je inzet overwegen, maar hierover eerst met ons in gesprek? We horen het graag via info@stichtingemovere.nl.

Back To Top