Skip to content

(SOLK?) klachten in Corona tijd!

Wellicht hebben jullie het al gezien/gelezen. Er staat een mooi nieuw verhaal van Esther op de website. Esther vertelt hoe zij herstelde van klachten die erg lijken op long Covid klachten.

Mede naar aanleiding hiervan organiseerde Stichting Emovere begin september een gesprek met belangstellende vrienden van de Stichting. We bespraken de gesignaleerde overeenkomsten tussen long Covid klachten en SOLK. En ook dat de zienswijze zoals de Stichting deze uitdraagt wellicht ook voor mensen met long Covid klachten van belang kan zijn. Enkele behandelaren vertelden ons over positieve resultaten van herstel bij cliënten met long Covid die zij begeleidden.

Om bovengenoemde ideeën te toetsen zijn er twee lijnen uitgezet: de eerste is het verzamelen van casuïstiek, en de tweede is het opzetten van een pilot.

Casuïstiek verzamelenWe weten dat vele vrienden van Stichting Emovere mensen met long Covid klachten begeleiden. Mocht dat ook op jou van toepassing zijn, wil je dan meehelpen? Concreet is de vraag of, wanneer je mensen met long Covid klachten begeleidt, waarbij Covid via een positieve PCR test is vastgesteld en die niet op de IC hebben gelegen, je ons dan casuïstiek zou willen toesturen? Graag naar info@stichtingemovere.nl.

PilotDaarnaast willen we aan de slag met een pilot waarbij we long Covid patiënten begeleiding aanbieden conform de zienswijze van Stichting Emovere. En daarna willen we in kaart brengen of en zo ja op welke wijze deze begeleiding heeft bijgedragen aan herstel. We willen deze mensen werven via social media, waarbij de voorwaarde is dat ze een positieve PCR test kunnen overleggen en niet op de IC hebben gelegen.

Op dit moment hebben diverse therapeuten/coaches aangegeven belangeloos aan deze pilot te willen meewerken. Geldt dat ook voor jou? We horen het graag via info@stichtingemovere.nl. Want hoe meer coaches/therapeuten zich beschikbaar stellen, hoe meer mensen met klachten we kunnen includeren.

Bekijk hier onze speciale pagina met betrekking tot deze twee initiatieven.

Back To Top