Skip to content

Positieve Gezondheid en Stichting Emovere – Interview door Miriam de Kleijn met Marjon Oomens

Positieve Gezondheid en het gedachtegoed van Stichting Emovere hebben dezelfde basis en liggen in elkaars verlengde. Kern bij beiden is dat de “holistische” mens centraal staat; de mens in al zijn facetten, met het vermogen eigen regie te voeren over zijn eigen gezondheid/leven. Stichting Emovere vraagt daarbij specifiek aandacht voor de mogelijke oorzakelijke rol van gevoelens en onderdrukte emoties bij gezondheid(klachten). iPH en Stichting Emovere willen graag verder met elkaar verkennen hoe deze diepere laag een plek kan krijgen en handelingsperspectief kan bieden, aan professionals en aan mensen die bijvoorbeeld het spinnenweb invullen. Daarnaast werken beide organisaties al langer samen in het initiatief voor Jongeren met SOLK, onder de noemer Zie mij Nu, samen met Alles is Gezondheid, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Proscoop.

Klik hier om het artikel te lezen

Back To Top