Skip to content

Ontsluiting informatie behandelaars/begeleiders*

Stichting Emovere ontvangt steeds meer mails van mensen met onbegrepen klachten die op zoek zijn naar een behandelaar. Binnen het bestuur is uitgebreid gesproken over de vragen:

– Hoe kunnen we tegemoet komen aan deze vraag van patiënten?
– Hoe wenselijk en haalbaar is het om een behandelaarslijst (van vrienden van de stichting) op te stellen?

Dit lijkt misschien gemakkelijk, maar er zitten veel haken en ogen aan. Omdat we er als bestuur niet uitkwamen hebben we een werkgroep ingesteld die dit nader is gaan onderzoeken. Deze heeft voorgesteld een pilot uit te zetten om zo in de praktijk ervaringen op te doen.

We hebben dit enkele weken geleden met onze behandelaars – vrienden van Emovere gecommuniceerd en ondertussen hebben zich ongeveer 50 behandelaars voor de pilot opgegeven. Inmiddels zijn uit de opgaves twee personen per provincie geloot. Deze mensen zullen door de werkgroep worden benaderd voor de te nemen vervolgstappen.

Naast de opgaves heeft het bestuur ook reacties ontvangen waaruit blijkt dat mensen meedenken over de impact van de mogelijke implementatie van de gekozen route. Dank je wel daarvoor. Deze reacties zullen worden meegenomen in de evaluatie van de pilot, naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2023. Na de evaluatie informeren we een ieder over de opgedane ervaringen en de eventueel te nemen vervolgstappen.

* Behandelaar/begeleider, vanuit praktisch oogpunt wordt in het vervolg van de tekst alleen de term behandelaar gebruikt.

Back To Top