Skip to content

Nieuwe Regio pagina op de Emovere website

Regionaal Verbindingsinitiatief

Het Regionaal Verbindingsinitiatief is ontstaan naar aanleiding van behoeften uit diverse hoeken van Nederland (en België) aan lokale onderlinge ontmoeting en verbinding: “Wie zit er bij mij in de buurt die dit gedachtegoed kent en ondersteunt?”
Dit met onderliggende vragen als:

  • Met wie kan ik een keer contact opnemen om te sparren?
  • Met welke ervaringsdeskundige(n) of professional(s) kan ik samen optrekken om het gedachtegoed verder te verspreiden in mijn buurt?
  • Naar wie kan ik eventueel doorverwijzen?

Na een oproep stroomden in korte tijd honderden reacties toe en zijn in het najaar van 2022 twintig regio’s gevormd waarin vrienden elkaar kunnen leren kennen en gemakkelijk kunnen “vinden”. Daarnaast meldden zich 30 vrienden die aangaven de rol van coördinator in een bepaalde regio op zich te willen nemen. Zie https://www.stichtingemovere.nl/regios/

Back To Top