Skip to content

Nieuw: Long Covid vragenuurtje

In Nederland, en ook daarbuiten, leven vele mensen met Long Covid klachten. We realiseren ons uiteraard enerzijds dat er naar Long Covid klachten nog verder onderzoek moet worden verricht, anderzijds werd al langere tijd geleden door vrienden van Stichting Emovere gesignaleerd dat er tussen Long Covid klachten en SOLK diverse overeenkomsten lijken te bestaan. De vraag ontstond dan ook of de zienswijze zoals Stichting Emovere deze uitdraagt ook voor mensen met Long Covid klachten van belang zou kunnen zijn.

Zoals u wellicht weet, startte Stichting Emovere een pilot waaraan een 15-tal vrienden van de stichting belangeloos meewerkten als behandelaar. Hoewel de instroom in de pilot gering was, lijken de resultaten veelbelovend. Er zijn gesprekken met een onderzoeker om hierover een (internationaal) wetenschappelijk artikel te schrijven.

Naast bovengenoemde, bereiken ons meer en meer verhalen van herstelde Long Covid patiënten. Stichting Emovere wil deze verhalen delen en daarnaast mensen met klachten en/of professionals die hen begeleiden, gelegenheid geven hun vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen en/of professionals. Daarom start Emovere een Long Covid vragenuurtje.

Het eerste online Long Covid vragenuurtje staat gepland op woensdagavond 31 mei van 19.30-20.30 uur.

Mocht u mensen kennen met Long Covid klachten of professionals willen attenderen op dit vragenuurtje, erg graag.
Opgave is mogelijk via vragenuurtje@stichtingemovere.nl ovv Long Covid.

Back To Top