Skip to content

Eerste Raad van Advies bijeenkomst op 27 juni 2022

Raad van Advies gevormd – Live ontmoeting op 27 juni

Met veel plezier en gezonde spanning keken we als bestuur uit naar de eerste live ontmoeting met onze Raad van Advies leden. We hadden velen al een keer in Zoom gesproken voor een kennismaking en uiteraard waren ze al persoonlijk benaderd. De enthousiaste JA van hen, maakt dat we met elkaar steeds sterker kunnen en durven uit te spreken waar we voor staan!

Onze Raad van Advies is een mooie mix, gevormd uit experts op diverse gebieden. We hebben hen de afgelopen periode één voor één op sociale media geïntroduceerd; je kunt de profielen van de RvA leden hier terugvinden op onze website. Momenteel zijn er 8 leden. De Raad zal nog verder worden aangevuld met mensen met expertise, ervaring en netwerk in andere domeinen.

Afgelopen maandag 27 juni hebben we als bestuur onze behaalde resultaten en doelen voor de komende periode besproken. Hierover meer in deze nieuwsbrief en in ons jaarverslag over 2021, die inmiddels beschikbaar is via onze website. Daarnaast hebben we onder bezielende leiding van Frank Heckman een start gemaakt met een toekomst onderzoek. Wat is er gaande in de wereld, dat ingrijpt op onze gezondheid en welzijn? Waar zouden we extra aandacht aan moeten geven? De komende tijd willen we dit met elkaar verder uitwerken en een grotere groep mensen gaan betrekken om onze beweging verder in gang te zetten!

Back To Top