Skip to content

ANBI status voor Stichting Emovere

Stichting Emovere heeft vandaag het goede nieuws gekregen dat zij vanaf 6-11-2020 door de Belastingdienst aangemerkt wordt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen donaties en giften worden ingezet voor de doelstellingen van de Stichting zonder belasting hierover te hoeven betalen.

Met dit kwaliteitszegel kan er bovendien op vertrouwd worden dat de Stichting voldoet aan alle voorwaarden en verantwoord met eventuele subsidies, giften en donaties zal omgaan.

Hiermee is ook een bredere basis gelegd voor mogelijke Fondsenwerving in 2021.

Voor meer informatie, raadpleeg de ANBI status pagina op deze website.

Back To Top