Skip to content

Stichting Emovere – Doelen

Stichting Emovere is opgericht door ervaringsdeskundigen en professionals met de volgende doelen.

  • Herstel van mensen met SOLK bevorderen (curatief)
  • Voorkomen of verminderen van SOLK in toekomst (preventief)
  • Bevorderen effectievere en efficiëntere zorg & preventie (integratie in gezondheidszorg)
  • Gezondheid, vitaliteit en welzijn van mensen iha bevorderen (integratie in maatschappij)

In het Latijn betekent e-movere “eruit bewegen” – de woorden emotie en beweging komen hier uit voort.

SOLK en De Pijn Voorbij

Stichting Emovere wil een verandering bewerkstelligen in de visie op, en aanpak van onbegrepen lichamelijke klachten. Zij wil een beweging op gang brengen om dit nieuwe gedachtegoed te (doen) integreren in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij. Stichting Emovere ontwikkelt hiertoe initiatieven.

Gezond en vitaal Nederland

In bredere zin streeft Stichting Emovere naar het bevorderen van gezondheid, vitaliteit en welzijn van mensen. Hiervoor is het nodig dat lichaam en geest weer gezien gaan worden als één onlosmakelijk geheel. Waarbij gevoel en emotie als volwaardige oorzakelijke factor wordt (h)erkend. Niet alleen bij het ontstaan en in stand houden van chronische lichamelijke klachten, maar ook ten aanzien van gezondheid en welzijn in het algemeen. Immers wanneer helder is geworden dat emoties onbewust fysieke klachten kunnen veroorzaken en dat het voelen en op een gezonde manier uiten van emoties klachten voorkomt, geeft dit preventieve mogelijkheden. Toepassing binnen opvoeding en onderwijs, in het sociale en publieke domein, en in het bedrijfsleven zouden dan ook grote voordelen bieden.

Kun je je vinden in deze nieuwe visie en wil je deze beweging ondersteunen, onderteken dan dit manifest

Back To Top