skip to Main Content

Al ruim 180 aanmeldingen voor Regionale verbinding van Vrienden van Emovere

Welke vrienden van Stichting Emovere wonen of werken bij jou in de buurt?

Stichting Emovere heeft inmiddels ca. 900 vrienden en we horen dat er veel behoefte is aan onderlinge ontmoeting en verbinding. Dat bleek ook weer tijdens de laatste vriendenbijeenkomst op 31 mei jl.

Al veel vaker kreeg de stichting de vraag “Wie zit er bij mij in de buurt?”  

Dit met onderliggende vragen als, met wie kan ik een keer contact opnemen om te sparren, met wie kan ik samen optrekken om het gedachtegoed verder te verspreiden in mijn buurt, of naar wie kan ik eventueel doorverwijzen?

Vanuit de Stichting willen we graag aan deze vragen tegemoet komen door het regionale contact tussen de vrienden te vergroten. Het idee is dat er regio’s ontstaan waarin vrienden elkaar kennen en elkaar gemakkelijk kunnen “vinden”; dat kan bijvoorbeeld een provincie zijn, een logisch afgebakend gebied, maar ook een grote stad. De wensen/behoefte van de vrienden staat hierin centraal.

Wil jij ook bij dit initiatief betrokken zijn in jouw regio?
Al vriend? Mail ons dan je postcode en plaats van waaruit je hierbij betrokken wilt zijn.
Nog geen vriend? Meld je dan hier aan en vul ook je postcode en woon/werkplaats in.

Daarmee geef je Stichting Emovere toestemming om je gegevens (o.a. postcode, plaats, e-mailadres) op te slaan en voor dit doel te gebruiken.

Voor dit initiatief hebben zich inmiddels ook diverse regionale coördinatoren opgegeven. Het liefst werken we met een duo van één ervaringsdeskundige en één professional, die het initiatief nemen om in regio X, het contact tussen de vrienden onderling te vergroten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de organisatie van een regionaal ontmoetings-moment, maar de coördinatoren hebben hierin de vrije hand en per regio kunnen de wensen/behoefte van de vrienden verschillen. Indien gewenst kan er in de startfase ondersteuning worden geboden vanuit het bestuur.

De stichting heeft momenteel de gewenste regio’s in beeld gebracht en met de regionale coördinatoren overlegd via zoom.

Over de verdere gang van zaken (welke regio start wanneer en op welke wijze, met wie etc) zullen de coördinatoren binnenkort contact op gaan nemen met iedereen die zich heeft aangemeld in hun regio.
Alle andere vrienden houden we op de hoogte middels de nieuwsbrief en de website.

Ben je enthousiast en wil je je inzetten voor jouw regio?
We horen graag van je! 

Wordt donateur van Stichting Emovere

De tijd is rijp om ons gedachtegoed nog steviger op de kaart te zetten!

Stichting Emovere groeit. In aantallen vrienden & vrijwilligers, in bekendheid én in impact op vele mensen. We zien momentum ontstaan om ons als onafhankelijke en vrijblijvende stichting echt verder te promoten.

Daarom schrijven we jullie nu aan, om jezelf naast vriend ook aan te melden als donateur.

Wij creëren onze impact door:

 1. Het inzichtelijk maken van succesvolle herstelverhalen, het ontsluiten van kennis en van informatie over potentiële behandelmethoden (‘wegen naar Rome’) en behandelaren
 2. Het leggen van verbindingen tussen behandelaren onderling, en met ervaringsdeskundigen, om met en van elkaar te leren en gezamenlijk impact te maken
 3. Bewustzijn te vergroten over de Emovere-visie (dat lichaam en geest één zijn en de oorzakelijke rol van verdrongen emoties) en daarmee impact te maken op de gezondheidszorg
 4. Aandacht te vragen voor preventie o.a. in opvoeding, op school, werk, in de zorg en maatschappij, door middel van waarde geven aan gevoel/ emoties en het (h)erkennen en omgaan met signalen van het lichaam

De afgelopen jaren is er door een aantal vrijwilligers enórm veel werk verzet.
In het Jaarverslag over 2020 en 2021 (nieuw op de website!) kun je hier meer over lezen.

Wij willen alle goede activiteiten die gaande zijn graag continueren, en ook verder uitbreiden. Dit heeft financiële consequenties. Om duurzaam te blijven bestaan, hebben we meer inkomsten nodig. Concreet zien we op korte termijn een druk op vaste kosten zoals website en promotie werk & materiaal, maar ook op onze backoffice.

Wat vragen en geven we aan je als je donateur wordt?

 • Allereerst is deze vraag vrijblijvend. We zullen geen enkele vriend(in) verplichten om financieel bij te dragen.
 • We hebben bedacht dat het goed is om een onderscheid te maken naar draagkracht, daarom richtinggevend*:
 • Particulier donateur        €     50 per jaar
 • ZZP of behandelaar        €   100 per jaar
 • MKB/kleine organisatie  €   250 per jaar
 • We zullen een aparte lijst bijhouden van donateurs, die los blijft staan van de vriendenlijst.
 • Jaarlijks krijg je als donateur bericht van ons wat we hebben mogen doen van deze gaven.

Wellicht is het voor jou als vriend (nog) niet mogelijk om financieel bij te dragen. Dan hopen we dat je door andere acties, zoals vrijwilligerswerk, meedoen in een werkgroep, of aanbeveling en verspreiding van het gedachtegoed in jouw buurt/regio, ook meebouwt.

Want samen staan we sterk en kunnen we bijdragen aan een gezonde toekomst, voor velen!!

Klik hier om je aan te melden als donateur.

Heb je hierover vragen, wat we ons kunnen voorstellen, schroom niet om die ons te stellen.
Alvast bedankt voor je steun!

Warme groet,
Directie en Bestuur van Stichting Emovere,

Marjon Oomens, Roeline van Driel, Marten Klaver,
Nienke Feberwee, Petulia van Tiggelen, Camiel van Damme

*ANBI
Stichting Emovere is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat je gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie, kijk bij de Belastingdienst.

Vorming van Werkgroepen Onderwijs en Bedrijfsleven

We zijn op zoek

Wanneer elke vriend van Stichting Emovere iets oppakt, aansluitend op zijn/haar interesses en kwaliteiten, kunnen we met elkaar bergen verzetten. Op dit moment zijn we concreet op zoek naar vrienden

 • met communicatie skills
 • die willen participeren in de Werkgroep Onderwijs
 • die willen participeren in de Werkgroep Bedrijfsleven

Communicatie skills
Om het gedachtegoed dat Stichting Emovere uitdraagt meer en zo effectief en efficiënt mogelijk voor het voetlicht te brengen, zijn we op zoek naar extra mankracht op het gebied van communicatie. Daarnaast willen we graag toewerken naar een communicatieplan met daarin ook als speerpunt om meer aan te haken op de actualiteit. Om dit te realiseren zoeken we mensen met communicatie skills, zowel op het vlak van strategische communicatie als op het vlak van de praktische uitvoering.

Heb jij deze skills en interesse en/of ken je iemand die de stichting op dit vlak zou willen helpen? Of wil je eerst nadere informatie voordat je je inzet overweegt? We horen het graag via info@stichtingemovere.nl.

Participatie in Werkgroep Onderwijs of in Werkgroep Bedrijfsleven
Vanuit Stichting Emovere zetten we ons allereerst in om herstel van mensen met SOLK te bevorderen en SOLK naar de toekomst toe te verminderen en bij voorkeur te voorkomen.
In bredere zin streeft de stichting naar integratie van het gevoelsaspect in de gehele gezondheidszorg, maar ook elders in de maatschappij. Meer hart en gevoel en minder hoofd en controle.

Om deze bredere doelstelling van de stichting meer vorm en inhoud te geven wil de stichting zich oriënteren op eventuele mogelijkheden om “meer hart en gevoel en minder hoofd en controle” in respectievelijk het onderwijs en in het bedrijfsleven, meer voor het voetlicht te brengen / te implementeren. Het idee is een werkgroep onderwijs en een werkgroep bedrijfsleven samen te stellen die zich hierover gaan buigen.

Heb je een achtergrond in onderwijs of het bedrijfsleven en wil je je inzetten op dit vlak? Of wil je je inzet overwegen, maar hierover eerst met ons in gesprek? We horen het graag via info@stichtingemovere.nl.

Professionals vertellen in de nieuwe verhalenbundel van Zie Mij Nu

Zie Mij Nu

In de nieuwste verhalenbundel van Zie Mij Nu vind je een serie verhalen van professionals uit diverse branches over hun aanpak van onbegrepen lichamelijke klachten bij jonge mensen.
Centraal hierin staat de bereidheid de ander te zien, echt te luisteren en het ‘kwetsbare gesprek’ te voeren.

Professionals vertellen
In de bundel komen een hypnotherapeut, huisarts, onderwijsspecialist, biografisch coach, sportpsycholoog, fysiotherapeut en docent aan het woord.
Elk verhaal bevat tips en websites met meer informatie.

“Als ik over emoties praat val ik graag terug op uitdrukkingen uit onze taal. Zo vroeg ik een jongen die steeds aan het overgeven was: ‘Wat komt jou de strot uit in je leven?’ Nou, daar had ie zo een antwoord op!’’  – Arine Vlieger (kinderarts en hypnotherapeut)

‘’Het is nooit de situatie zelf die maakt hoe jij je voelt en gedraagt, maar de manier hoe je ermee omgaat en de situatie interpreteert.’’  Afke van der Wouw (sportpsycholoog, werkzaam voor olympische teams)

Kosteloos bestellen
Nieuwsgierig hoe andere professionals het aanpakken? Bestel dan nu de nieuwste Zie Mij Nu verhalenbundel. In pdf of boekje. Geheel kosteloos via https://ziemijnu.nl/bundel/

Eerste Raad van Advies bijeenkomst op 27 juni 2022

Raad van Advies gevormd – Live ontmoeting op 27 juni

Met veel plezier en gezonde spanning keken we als bestuur uit naar de eerste live ontmoeting met onze Raad van Advies leden. We hadden velen al een keer in Zoom gesproken voor een kennismaking en uiteraard waren ze al persoonlijk benaderd. De enthousiaste JA van hen, maakt dat we met elkaar steeds sterker kunnen en durven uit te spreken waar we voor staan!

Onze Raad van Advies is een mooie mix, gevormd uit experts op diverse gebieden. We hebben hen de afgelopen periode één voor één op sociale media geïntroduceerd; je kunt de profielen van de RvA leden hier terugvinden op onze website. Momenteel zijn er 8 leden. De Raad zal nog verder worden aangevuld met mensen met expertise, ervaring en netwerk in andere domeinen.

Afgelopen maandag 27 juni hebben we als bestuur onze behaalde resultaten en doelen voor de komende periode besproken. Hierover meer in deze nieuwsbrief en in ons jaarverslag over 2021, die inmiddels beschikbaar is via onze website. Daarnaast hebben we onder bezielende leiding van Frank Heckman een start gemaakt met een toekomst onderzoek. Wat is er gaande in de wereld, dat ingrijpt op onze gezondheid en welzijn? Waar zouden we extra aandacht aan moeten geven? De komende tijd willen we dit met elkaar verder uitwerken en een grotere groep mensen gaan betrekken om onze beweging verder in gang te zetten!

Nieuwe ansichtkaarten beschikbaar van De Pijn Voorbij

Nieuwe Ansichtkaart beschikbaar van De Pijn Voorbij

Naar aanleiding van diverse vragen van vrienden van de stichting naar informatiemateriaal, is als eerste deze ansichtkaart tot stand gekomen.
Heb jij ‘m al? Help mee het gedachtegoed van Stichting Emovere te verspreiden. Leg een stapeltje neer bij je huisarts, fysiotherapeut, in je praktijk, de bibliotheek, op school, of sport- en buurthuizen. Of geef ‘m aan kennissen of vrienden die er meer over willen weten. Ook handig om mee te geven aan cliënten, of om na je verhaal / bezoek ergens achter te laten.

Bestel ze snel, door een mailtje te sturen naar info@stichtingemovere.nl.
Voor 100 ansichtkaarten vragen we 15 euro om de kosten van het drukken en verzenden te delen.

Indrukwekkende première documentaire Michelle Kraaij

Première “Mijn reis naar een pijnvrije toekomst”Michelle Kraaij (23)

Op 18 mei was het dan zover: de première van de documentaire ‘Mijn reis naar een pijnvrije toekomst’ over het herstel van 15 jaar aanhoudende lichamelijke klachten van Michelle Kraaij, die zij samen met producent Erik Jumelet realiseerde. Het was een prachtige avond met 160 aanwezigen in Theater Streams De Breede Beek in Nijkerk!

Michelle vertelt: “Het kan niet anders, dan dat ik toch nog even terug moest denken aan september 2020. Toen ik nog dagelijks op bed lag, lijdend met de gedachte dat ik met de hevige pijn in m’n lichaam moest leren leven. Vanuit wanhoop en vertrouwen dat het anders kon, startte ik een blog en ontmoette kort daarna Stichting Emovere. 
Een jaar later liep ik een halve marathon en nog een half jaar later, stond ik op de rode loper van mijn eigen première! Het is onbeschrijflijk hoe in 1,5 jaar tijd je leven drastisch kan veranderen en de wereld er ineens een stuk mooier uit kan zien. Af en toe moet ik mezelf nog steeds even knijpen om me te beseffen dat ik niet langer droom, maar echt pijnvrij ben.
Ik hoop dat deze documentaire mag bijdragen aan een verbreding van kennis voor de medische wereld en dat deze zienswijze net zo onbeschrijflijk veel voor lotgenoten mag betekenen als voor mij.”

Vervolg
Momenteel wordt er Engelse ondertiteling voor de documentaire gerealiseerd en zijn er enkele lijntjes naar contacten in de radio- en televisiewereld uitgezet. De intentie is om de documentaire zo laagdrempelig mogelijk en voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar te stellen.

Heb je of ken je iemand met communicatie ervaring om deze documentaire de aandacht te geven die ze verdient? Of iemand met connecties in de radio/televisiewereld? Laat het ons weten via painkillersbymies@gmail.com

In ieder geval zal de documentaire exclusief worden vertoond voor vrienden van Stichting Emovere op onze Vriendenbijeenkomst op 28 September in Ede!
Wil je erbij zijn? Schrijf je dan nu alvast in via deze link!

“Zorg van Morgen” Documentaire door 4 jonge Dokters – Help je mee?

Zorg van morgen

Een documentaire over de zoektocht van 4 jonge dokters naar een gezondheidsgericht zorgsysteem dat kijkt naar mensen en niet alleen naar ziektes.
De artsen zijn overbelast en de patiënten hebben soms het idee dat ze niet worden gehoord. Hoe kunnen we dat veranderen? En welke initiatieven en veranderingen zijn er eigenlijk al gaande om de zorg weer menselijker te maken?
In onze zoektocht laten wij je het verhaal horen van (ex-)patiënten en stellen wij je voor aan een aantal inspirerende specialisten die het lef hebben gehad om een stapje verder te gaan.

Samen naar de Zorg van Morgen
Benieuwd naar onze zoektocht? Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze zoektocht wordt vastgelegd op beeld en uiteindelijk eind 2022 aan jou vertoond kan worden in een documentaire. Onze sprekers en een groot deel van de crew hebben hun tijd gedoneerd maar er blijven helaas veel productiekosten over (o.a. huur van camera’s, lichtapparatuur, locatiehuur en editors).

Om de Zorg van Morgen te realiseren hebben wij 13.000 euro nodig. Wij vragen daarvoor jouw hulp zodat wij dit samen mogelijk kunnen maken. Iedere euro telt en brengt ons dichter bij de Zorg van Morgen. Doe je mee? Zie hieronder de crowd funding link:
https://www.voordekunst.nl/projecten/14114-zorg-van-morgen-documentaire

Je kunt op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen via Instagram: @zorg.van.morgen. Vragen of opmerkingen? Je kan ons ook bereiken via onzezorgdocu@gmail.com.

Documentaire “De liefdevolle boodschap van ziekte” in de maak

De Liefdevolle Boodschap Van Ziekte

Filmmaker Casper Boom is voor zijn documentaire ‘De liefdevolle boodschap van ziekte’ op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen over hun ziekte en heling proces, waarbij dieper inzicht is verkregen in waarom de ziekte was ontstaan. Zoals inzicht in handelen, trauma’s, verdrongen emoties, etc. De documentaire brengt in beeld hoe ziekte ons kan leren over onze onbewuste zwakke plekken en hoe die te helen, waardoor we krachtiger worden en onszelf beter leren kennen. Voor meer informatie of inschrijven voor de nieuwsbrief en/of Instagram, kijk op www.casperboom.com.

Wil je graag jouw ervaring delen? Kom dan in contact met Casper Boom door een e-mail te sturen naar mail@casperboom.com met een korte uitleg over jouw ervaring.

Hoge opkomst Vriendenbijeenkomst 31 mei 2022 in Samaya

Vriendendag 31 mei

Met een goed gevoel en vol inspiratie verlieten we op 31 mei het voormalig klooster Samaya, waar we met zo’n 75 vrienden bijeen waren voor de derde Live Vriendendag van Stichting Emovere. De ervaringsverhalen, het muzikale intermezzo en bovenal de zes verschillende workshops over ‘diverse wegen naar Rome’ werden zeer gewaardeerd.

Van verschillende kanten kregen we te horen: ‘wat fijn om op deze manier met gelijkgestemden bij elkaar te kunnen zijn en verhalen, visie en inspiratie uit te wisselen!’ Het gemiddelde cijfer voor deze bijeenkomst was een 8,6!

Back To Top