Skip to content

Kosteloos Vriend worden? Meld je aan!

Stichting Emovere zet zich ervoor in om de visie en benadering zoals beschreven in het Manifest en op deze website voor het voetlicht te brengen, en te integreren in onze gezondheidszorg en maatschappij. Om dit te kunnen realiseren, is het van groot belang om zichtbaar te maken dat dit gedachtegoed door vele mensen wordt gedragen.

Kun jij je vinden in dit gedachtegoed? Vul dan dit formulier in

Na ontvangst van je formulier worden je naam, beroep en eventuele ervaringsdeskundigheid op de website vermeld onder het kopje Onze Vrienden.
Dit is kosteloos en je bent verder tot niets verplicht.

Stichting Emovere zal enkele malen per jaar een nieuwsbrief verzenden over relevante ontwikkelingen. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Geef dit dan aan op het formulier.

Ik ondersteun Stichting Emovere ook graag middels een
donatie

Alvast bedankt!

Back To Top