Skip to content

Anders kijken naar onbegrepen lichamelijke klachten

In Nederland en op vele plaatsen in de wereld kampen miljoenen mensen met lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak wordt gevonden. Denk bijvoorbeeld aan langdurig aanhoudende pijn in hoofd, rug, nek, buik, schouders of gewrichten, oorsuizen, krachtuitval, evenwichtsstoornissen of chronische infecties. Als artsen geen medische oorzaak kunnen vinden, noemt men dergelijke klachten ook wel SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Tegenwoordig vaker ALK genoemd: Aanhoudende Lichamelijke Klachten. SOLK/ALK vraagt veel van patiënten, van (zorg)professionals en van financiers in de gezondheidszorg.

De problematiek is groot

  • SOLK patiënten zijn talrijk: onderzoek toont aan dat in Nederland ca. 40% van alle consulten bij de huisarts en zelfs tot 66% bij medisch specialisten deze problematiek betreft. Ook zijn er in Nederland meer dan 2 miljoen mensen met chronische pijn.
  • SOLK vraagt veel van (zorg)professionals, wat betreft tijdsinvestering, maar zeker ook wat betreft emotionele belasting. Velen vinden SOLK patiënten moeilijk en lastig.
  • SOLK gaat gepaard met hoge zorgkosten: met 3,6 miljard euro per jaar (ca. 4,5% van het zorgbudget) is SOLK het op één na duurste gezondheidsprobleem in NL.
  • Daarnaast is er sprake van hoge maatschappelijke kosten zoals schooluitval, werkverzuim en arbeidsongeschiktheid.
  • In vergelijking met andere patiëntgroepen ervaren SOLK-patiënten een lage kwaliteit van leven.

Andere visie op SOLK/ALK biedt mogelijkheden voor herstel en preventie

Nederland heeft een hoogstaande gezondheidszorg die veel mogelijk maakt en bijdraagt aan onze gezondheid. Maar ondanks dat, is er een steeds groter wordende groep mensen met aanhoudende onbegrepen lichamelijke (pijn)klachten waarop onze gezondheidszorg onvoldoende antwoord heeft. Wanneer er biomedisch geen oorzaak wordt gevonden die aanhoudende klachten voldoende verklaart, betekent het dat de zorg vooral wordt gericht op het ‘leren leven met je klachten’. Mensen blijven chronisch ziek.

Wanneer vanuit een andere visie naar mensen met SOLK/ALK wordt gekeken, zijn deze medisch onverklaarde lichamelijke klachten vaak wel verklaarbaar, en veelal ook oplosbaar. Mensen kunnen écht beter worden.

De kern van deze visie is dat onbewuste, verdrongen emoties de belangrijkste oorzaak zijn van het ontstaan en in stand houden van medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Deze verdrongen emoties bewust maken, voelen en verwerken leidt tot herstel.

Dit gedachtegoed is gebaseerd op recente inzichten uit (neuro)wetenschappelijk onderzoek, veelal uit Amerika, kennis en ervaring van artsen en (zorg)professionals, en op talloze succesvolle herstelverhalen van ex-patiënten.

Invloed van emoties op korte termijn is herkenbaar

De invloed van emoties op korte termijn die zich uiten in ons lichaam herkent iedereen wel. Buikpijn bij je kind als ze ’s morgens vroeg naar school moet. Een teken van een blindedarmontsteking? Of toch zenuwen voor een lastig proefwerk? Of denk aan die collega met nek- en schouderklachten waarvan je weet dat hij thuis veel sores heeft. Neemt hij wellicht teveel op zijn schouders? Er zit wat dat betreft veel wijsheid in ons taalgebruik. Denk bijvoorbeeld aan het spreekwoordelijke ‘met knikkende knieën’, ‘een knoop in je maag’ of ‘een brok in je keel’. Allemaal voorbeelden van emotionele stress die zich uit in een fysieke klacht.

Gelukkig gaan dergelijke klachten vaak vanzelf over. Bij het kind als het proefwerk voorbij is. Bij die collega, als de sores thuis is opgelost. Of bij jezelf, als je stress, ergernis of zorgen verdwenen zijn. Kortom, als je letterlijk en figuurlijk weer beter in je vel zit.

Invloed van (onbewuste) emoties op lange termijn wordt vaak niet herkend

Als lichamelijke klachten niet overgaan en er wordt geen verklaring gevonden door dokters… wat is er dan aan de hand? Dan kunnen verdrongen emoties een rol spelen. Het kan gaan om emoties die onbewust weggedrukt zijn. Vaak speelt daarbij een (onverwerkte) emotionele lading vanuit het verleden een rol. Deze (onbewuste) emoties kunnen een storing in het lichaam veroorzaken en zo zorgen voor fysieke klachten die langdurig aanhouden.

De (pijn)klachten kunnen licht of zeer ernstig van aard zijn. Mensen kunnen veelvuldig uitvallen van school of werk of zelfs arbeidsongeschikt raken. Soms krijgen klachten een label, bijvoorbeeld whiplash, fibromyalgie, migraine, prikkelbare darm syndroom of RSI, en soms ook niet.

In Nederland wordt ook de term SOLK gebruikt of tegenwoordig steeds vaker ALK. SOLK/ALK is een begrip, maar het gaat over mensen. Mensen met pijn, jeuk, benauwdheid, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid of andere nare lichamelijke klachten. Mensen worstelen daarmee, vaak jarenlang.

Het goede nieuws is dat recent wetenschappelijk onderzoek en talloze succesvolle patiëntervaringen laten zien dat er mogelijkheden zijn om te herstellen. Lees meer over oorzaak, aanpak en oplossing op onze website www.depijnvoorbij.nl, ons speciale kennisplatform voor patiënten en zorgverleners.

Wil je meer weten over de mogelijke integratie van dit nieuwe gedachtegoed in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij, lees dan verder op deze website van Stichting Emovere.

Stichting Emovere

Stichting Emovere is opgericht door ervaringsdeskundigen en professionals. Zij heeft tot doel een brede dialoog op gang te brengen en maatschappelijk draagvlak te creëren om dit nieuwe gedachtegoed te integreren in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij.

Meer informatie over Stichting Emovere, wie wij zijn en waar we voor staan, vind je op deze website.

De Pijn Voorbij

Heb je op dit moment zelf onbegrepen lichamelijke klachten?

Of ben je een zorgprofessional en wil je meer weten over deze visie en de aanpak om te herstellen?

Kijk dan op ons speciale kennisplatform voor patiënten en zorgverleners: www.depijnvoorbij.nl

Back To Top